Scope Challenge

Scope Challenge

Wendbaarheid in projecten

Hoe zorg je in een infrastructuurproject voor meer wendbaarheid, terwijl je tegelijkertijd je opgave blijft realiseren?


Hier heeft Rijkswaterstaat Scope Challenge voor laten ontwikkelen.


Scope Challenge is ontwikkeld voor Rijkswaterstaat en is ook bij andere organisaties toepasbaar.

Wendbaarheid in projecten

Scope Challenge brengt stabiliteit en wendbaarheid.

 

Scope Challenge sluit aan bij de vraag om een meer integrale aanpak van complexe projecten. Bovendien is er behoefte aan kostenbesparing en is de tijdsdruk vaak hoog. Scope Challenge helpt bij het vinden van een balans tussen deze aspecten. Kernwoorden daarbij zijn wendbaarheid, adaptief en stabiliteit. Het resultaat is een stevige strategische koers binnen het project.

Challengegesprekken

Scope Challenge creëert draagvlak bij belanghebbenden.

 

Bij deze aanpak ligt de kracht in het zoeken naar aanknopingspunten tussen verschillende belanghebbenden. Hierbij worden challengegesprekken gevoerd met de verschillende belanghebbenden, waarbij een duidelijk beeld wordt verkregen van ideeën en wensen van deze belanghebbenden. Op basis daarvan worden aanknopingspunten gevonden. Het doel is dat alle belanghebbenden meer openstaan voor andere ideeën en elkaar weten te vinden. De samenwerking en het eindresultaat verbeteren significant.

Omgevingswet

Scope Challenge sluit aan bij de Omgevingswet.

 

Scope Challenge is een aanpak die de krachten van belanghebbenden bundelt, juist in situaties met een complex stakeholderveld. Het is een moderne aanpak die helemaal past in het werken volgens de Omgevingswet. De samenwerking tussen belanghebbenden wordt bevorderd, waarbij er oog is voor ieders rol en verantwoordelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Scope Challenge met Rijkswaterstaat


Arnoud de Bruijne

Rijkswaterstaat

Coördinator Scope Challenge

06-11526121

arnoud.de.bruijne@rws.nl

Scope Challenge buiten Rijkswaterstaat


Trudi Hendriksen

Hendriksen Strategie en Advies

Scope Challenge procesmanager

06-37306033

trudi@hendriksenstrategie.nl